Prehľad výrobkov CESVA Instruments, s.l.

Všetky výrobky CESVA majú spoločné charakteristické vlastnosti:

 • jednoduché a prívetivé ovládanie
  minimálny počet úkonov potrebných na ovládanie prístroja šetrí čas; prístroje CESVA sú vysoko efektívnymi pracovnými nástrojmi
 • funkcie na mieru užívateľa
  žiadne nadbytočné funkcie, ktoré komplikujú obsluhu a zvyšujú cenu výrobku; možnosť prispôsobenia produktov zákazníkovi
 • maximálna starostlivosť o zákazníka
  bezchybný predajný servis zaručuje, že si vyberiete prístroj, ktorý úplne zodpovedá vašim požiadavkám - nekupujete zbytočné funkcie a máte k dispozícii všetko, čo potrebujete popredajný servis je rovnako kvalitný, ako samotný predaj: zaisťujeme rýchle opravy a dodávky náhradných dielov či príslušenstva prístroje CESVA potrebujete k práci: po dobu opravy Vám zaistíme náhradný prístroj
 • vysoká úžitková hodnota produktov CESVA
  robustnosť konštrukcie garantuje presnosť a bezchybnú prevádzku i v náročných podmienkach možnosť individuálnej konfigurácie zaručuje, že si kupujete iba tie funkcie, ktoré skutočne potrebujete rýchle opravy a dodávky náhradných dielov, rovnako ako možnosť bezplatného upgrade firmware prístrojov na počkanie šetrí Váš čas
Hlukové analyzátory Hlukové analyzátory s frekvenčnou analýzou v reálnom čase sú základným pracovným nástrojom pre všetky akustické odvetvia.
Analyzátory vibrácií

Analyzátory vibrácií sú skvelými pomocníkmi na meranie vibrácií v pracovnom aj v životnom prostredí
Zvukomery Ponuka presných integračných zvukomerov firmy CESVA pokrýva ponuku od jednoduchých a cenovo dostupných inšpekčných prístrojov, až po sofistikované a špičkovo vybavené prístroje.
Kalibrátory Všetky akustické prístroje vyžadujú pravidelné overovanie presnosti.
Dozimetre Protihluková ochrana pracovníkov v pracovnom prostredí vyžaduje jednoduché, praktické a efektívne riešenie. Také sú dozimetre CESVA.
Zdroje hluku Kvalitné normalizované zdroje kročajového hluku a generátory šumu sú nevyhnutným predpokladom pre meranie stavebnej akustiky, ako je napríklad stavebná nepriezvučnosť.
PC software Naše vybavenie zahŕňa software pre zber dát v reálnom čase, editáciu a vyhodnocovanie, ďalej možnosť diaľkového ovládania meracích systémov a plne automatizované spracovanie výsledkov meraní.
Príslušenstvo K prístrojom CESVA ponúkame široké spektrum príslušenstva, ktoré umožní úplné prispôsobenie pre potreby užívateľa.
Limitéry so záznamom Limitéry a záznamníky predstavujú užívateľsky nenáročné riešenia poskytujúce špičkové výsledky najmä pre prevádzkovateľov hudobných produkcií.
Riešenie CESVA ponúka riešenie kombináciami prístrojového vybavenia "na mieru". Súpravy prístrojov sú vzájomne plne kompatibilné a rozširujú možnosti jednotlivých zariadení na širokú škálu aplikácií pri veľmi výhodnej cene.