O spoločnosti

Spoločnosť CESVA je členom niekoľkých Španielskych i medzinárodných výborov a rád pre vytváranie a revíziu noriem a predpisov. Spoločnosť udržuje úzke partnerstvo s technickými univerzitami na poli výskumu, vývoja a výchovy.

Podrobné informácie o spoločnosti nájdete na týchto stránkach.

(španielsky / anglicky / francúzsky / nemecky / taliansky / portugalsky / katalánsky)

Legal information: CESVA Instruments, SL registered in the company register of Barcelona in volume 22449, folio 27, sheet B-37251, inscription 7.